postheadericon stvps

postheadericon Telebisyon Para sa Silid Aralan


By Admin

Noon ay apat lamang ang makrong kasanayan natin sa pagkatuto at ito ay ang Pakikinig, Pagsasalita, Pagbabasa at Pagsusulat. Dahil sa patuloy na pagsasaliksik at paglinang sa kasanayan sa pagkatuto ay idinagdag ang Panonood na dapat mahubog sa mga mag-aaral. Bunga ng pagbabagong nagaganap at pangangailangan sa pag-aaral ng mga mag-aaral upang malinang ang kasanayang ito, ipinagkaloob ng PAC (Parents Advisory Council) sa pangunguna ni G. Bimbo Quibael, pangulo ng nasabing organisasyon noong nakaraang ika-24 ng Oktubre 2017 ang tatlong (3) 40 inches na LED na telebisyon para sa ikasampung baitang. Tinanggap nina G. Joseph S. Cruz, G.  Ron John Villaseñor at Gng. Ma. Nenette D. Rogel, mga gurong tagapayo ng Grade 10 ang mga telebisyon na ikakabit sa loob ng kanilang silid-aralan.  Layunin nito na dagdagan ang kagamitan sa pagtuturo ng mga guro, malinang ang kasanayan sa panonood at maging mabisa ang paghahatid ng impormasyon sa mga mag-aaral na maghahatid sa kanila sa kanilang pangarap bilang tunay na STVIANS.Hindi maisasakatuparan ito ng PAC kung wala ang tulong ng mga magulang at mag-aaral sa pagsuporta nila sa mga programa na binubuo nila tulad ng Fun Run, Membership fee sa samahan, pagbebenta nila noong nakaraang foundation day at sa Zumba na ginaganap tuwing Biyernes sa ating pinakamamahal na paaralan. Ang kinita sa mga programang ito ang nagsilbing daan para unti-unting matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa edukasyon.  Tunay ngang mahalaga ang paggamit ng teknolohiya sa silid-aralan lalo na kung mula ito sa pagtulong-tulong ng mga magulang upang gawing makabuluhan ang masayang karanasan ng mga mag-aaral sa paaralan. Ang pamunuan ng Sto. Tomas de Villanueva Parochial School ay lubos na nagpapasalamat sa PAC sa pamumuno ni G. Bimbo Quibael sa hindi matutularang kaloob. Nawa'y ipagpapatuloy nila ang magandang hangarin na ito sa kapakinabangan ng mga nakararami. Maging magandang hudyat ito ng mabuti, mayabong at mapagpalang pagsasamahan ng bawat isa.

Last Updated (Thursday, 02 November 2017 06:06)