postheadericon stvps

postheadericon Utatak Pinoy, Filipino Quiz Bee 2017

Isinulat ni: Hana Jessica Frial ng Grade 10- Divine Mercy


        Noong ika-23 ng Agosto, 2017 nagdaos ng kauna-unahang paligsahan sa asignaturang Filipino ang paaralan ng Sto. Tomas de Villanueva Parochial School. Ito ay ang Utatak Pinoy, Filipino Quiz Bee 2017. Isa itong pagsusulit kung saan ang mga kalahok ay galing sa ika-3, 4, 5 at 6 na baitang.

        Mayroong tatlong bahagi ang Utatak Pinoy “easy”, na may sampung tanong at bawat tanong ay may dalawang puntos at ang kalahok ay binigyan ng sampung segundo sa pagsagot; “average” na may pitong tanong at bawat tanong ay may tatlong puntos at ang kalahok ay binigyan ng pitong segundo sa pagsagot at “difficult” na may limang tanong na walang pagpipilian ng sagot. Bawat tanong ay may nakalaang limang puntos at ang kalahok ay binigyan ng limang segundo sa pagsagot.

        Sa easy round, talaga namang madali ang mga tanong para sa mga kalahok dahil matataas ang kanilang mga puntos. Sa average round naman ay mayroong mga pangkat na nakakuha ng mataas na puntos at ang iba naman ay hindi gaanong mataas. Pagdating naman sa difficult round, marami sa mga kalahok ang talaga namang nasubok sa pagsagot. Ngunit, sa kabila ng mga mahihirap na tanong para sa kanila, mayrooong mga pangkat ang nakasagot pa rin. Sa pagkompyut ng mga puntos mayroong dalawang pangkat ang nagkapareho ng bilang ng puntos. Dahil dito’y nagkaroon ng “tie breaker question”. Sa huli, ang pangkat “E” ang nagwagi na may apatnapu’t pitong puntos. Bago sila umuwi ay nagbigay ng ice cream stick ang Departamento ng Filipino sa mga naging kalahok bilang pakikibahagi nila sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika at nagkaroon din ng “picture taking” sa mga nagsipagwagi.

        Sa paligsahang ito, nasubukan ang kaalaman ng mga kalahok pati na rin ang kanilang natutunan. Hindi lamang basta sumagot ang mga kalahok, sa halip ay sila’y masayang nagsagot at sa kanilang bawat pagkakamali, o sa bawat maling sagot, sila rin ay natuto.

Last Updated (Thursday, 07 September 2017 04:59)